Najnovije vijesti

SUD EUROPSKE UNIJE Banka mora upoznati zajmoprimca s rizicima kredita u stranoj valuti

Pri odobravanju kredita u stranoj valuti financijska institucija mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija, uključujući moguće rizike i vjerojatnost njihova ostvarivanja, kako bi mogao donijeti razboritu i informiranu odluku, glasi presuda Suda EU-a koja bi mogla biti od presudne važnosti za…
Read more