20 GODINA KONVERTIBILNE MARKE Međunarodna konferencija “Budućnost gotovog novca”

Na međunarodnoj konferenciji “Budućnost gotovog novca” koju su danas organizirali Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) istaknuto je kako gotovi novac ima budućnost još jedno određeno vrijeme.

Naglasivši da gotovi novac ostaje još u uporabi, Guverner CBBiH Senad Softić izjavio je da se rasprava o inovacijama u načinu plaćanja odvija u institucijama kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, te u brojnim centralnim bankama. Ovom konferencijom se htjela posvetiti pozornost svjetskim trendovima u financijskom sektoru, a posebno u sustavu plaćanja.

Šef Misije USAID-a u BiH Peter Duffy naveo je da je u nekim zemljama primjetan veliki pomak ka elektronskom plaćanju u odnosu na gotovinsko, što u BiH još nije slučaj. Cilj konferencije okupiti što više ljudi kako bi se BiH i njen financijski sektor što bolje pozicionirali po tom pitanju.

Konferencija je upriličena povodom 20. godišnjice uvođenja konvertibilne marke (KM) kao zakonskog sredstva plaćanja u Bosni i Hercegovini.

poslovni-global.ba

Odgovori