Dan: 21. srpnja 2018.

PRVO IZVJEŠĆE Najviše prijava na neželjene reakcije na lijekove iz SKB-a Mostar, 24 prijave zbog cjepiva

21. srpnja 2018.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH), odnosno njezin Glavni ured za farmakovigilancu i materiovigilancu u Mostaru, pripremila je i objavila svoje prvo izvješće o neželjenim djelovanjima lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Izvješće se odnosi na proteklu godinu. Prema podacima iz navedenoga izvješća, u 2017. godini Agencija je zaprimila […]

više...

ODŽAK I ORAŠJE Za saniranje kanala Kamenica i radove na kanalu Doljanski-Grabić gotovo 80.000 KM

21. srpnja 2018.

Vlada Županije Posavske prihvatila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava vezano za Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se izdvojiti Županijskoj upravi Civilne zaštite i to: za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na području Županije Posavske, za pružanje financijske potpore općinama u ostvarivanju njihovih […]

više...

POSAVSKA ŽUPANIJA Nijemci zainteresirani za ulaganja u poduzetničku zonu Dusine u Orašju

21. srpnja 2018.

Njemački grad Ulm potvrđeni je prijatelj Posavine, a osobito općine Orašje. Pomagali su, posebice zdravstvu, tijekom Domovinskoga rata, a nakon toga ponovno su pritekli u pomoć kada je Posavina bila gotovo u cijelosti prekrivena vodom tijekom katastrofalnih poplava 2014. godine. Nastoje biti u tijeku svih prioriteta općine Orašje, pa je tako, u nekoliko navrata ,izaslanstvo […]

više...