JP EPHZHB Ako Aluminij i nakon opomene ne izvrši preuzete obveze plaćanja slijedi raskid ugovora i obustavu isporuke električne energije

“Nakon što smo temeljem odluke Skupštine Društva krajem prošle godine zaključili ugovor o opskrbi električnom energijom kupca Aluminij d.d. Mostar, s odgodom plaćanja 60 plus 60 dana, prva faktura za isporučenu električnu energiju za siječanj 2019. u iznosu od više od 14,2 milijuna KM dospjela je na naplatu 5. lipnja. Kako kupac Aluminij d. d. Mostar nije izmirio obveze, u ugovorenom roku dana 6. lipnja poslali smo im opomenu zbog neplaćanja, pred raskid ugovora i obustavu isporuke električne energije kojom smo, između ostalog, tražili izmirenje navedenog duga s krajnjim rokom od osam dana”, kazala je za Večernji list Marija Buntić, rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija Elektroprivrede HZHB.

“Ako kupac Aluminij d. d. Mostar i nakon opomene ne izvrše obveze preuzete ugovorom o isporuci električne energije za tekuću godinu, ne plati dospjela potraživanja, naša Uprava bit će primorana raskinuti ugovor zbog neplaćanja isporučene električne energije te obustaviti daljnju isporuku električne energije kupcu Aluminij d. d. Mostar. Po isteku navedenog roka naša Uprava donijet će odluku o daljnjim koracima, u cilju Zaštite interesa našeg poduzeća i naših oko 200 tisuća kupaca, o čemu ćemo informirati javnost”, rekla je Buntić.

Ukupan dug Aluminija prema Elektroprivredi HZ HB doseže više od 280 milijuna KM, a i na Skupštini ovog društva, kad je donesena odluka o isporuci struje s odgodom plaćanja, neki su govorili kako je ta odluka ravna samoubojstvu. S druge strane, direktorima pogona u Aluminiju naloženo je da naprave plan gašenje kako se to već radi u kriznim situacijama.

poslovni-global.ba

Odgovori