ANALIZA MULJA S PREČISTAČA U MOSTARU Piralena ima, ali u granicama normale

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je angažiralo akreditirani laboratorij za ispitivanje kemijskog sastava mulja, odnosno ispitivanje prisustva piralena (PCB).

U Pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, najviše dozvoljene količine PCB u mulju iz gradskih otpadnih voda suhe tvari mogu iznositi do 0,05 mg/kg.
Analizom sastava mulja s prečistača u Mostaru je utvrđeno da je sadržaj PCB manji od 0,01 mg/kg. Analiza je urađena u akreditiranom laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola iz Hrvatske.

Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđeno je da je sadržaj teških metala i PCB-a (polihloriranih bifenila) izraženi u mg/kg znatno ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Labaratorij je izvršilo uzorkovanje dehidriranog mulja i otpadnih voda nakon prečišćavanja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru dana 15.7.2019. godine.

“Analiza i komentar dostavljenog uzorka otpadnog mulja urađeni su u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju dopuštenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja i Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije”, navode u svom priopćenju iz Vlade FBiH.

Navedene kemijske analize ukazuju da se dehidrirani mulj može koristiti u poljoprivredne svrhe ukoliko se prethodno izvrši sterilizacija mulja, a to znači uništavanje patogenih organizama, odnosno potencijalnih uzročnika oboljenja.

Kako je priopćeno, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ukazuje na činjenicu da svega jedna trećina otpadnih voda u Gradu Mostaru ide na kanalizacijski sustav spojen sa prečistačem otpadnih voda i da je potrebno, što je moguće prije, osigurati da sve otpadne vode u Mostaru budu spojene na ovaj sustav.

rezultate analize možete pogledati na linku

poslovni-global.ba

Odgovori