DIONICE OD OVČARA DO MOSTARA JUG Pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada FBiH dala je suglasnosti na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2019. i za razdoblje 2019.-2021. godina.

Glavni ciljevi u 2019. godini su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH, te povećanje kreditne sposobnosti Autocesta i osiguranje dodatnih izvora financiranja, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Zaključeno je kako će, nakon donošenja rebalansa proračuna FBiH za 2019. godinu, biti potrebno donijeti i rebalansirani Plan Autocesta FBiH za ovu godinu. Usvojena je informacija o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari – Konjic – Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever – Mostar Jug (15,4 km).

Danas je izmijenjena Odluka o usvajanju Programa utroška uplaćenog dijela sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, u iznosu od 153.000.000 KM i definiran Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000 KM.

Dana je suglasnost za prodaju, putem javne aukcije, četiri nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Riječ je o Domu penzionera Nedžarići, u Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu, jednoj stambenoj jedinici u Sarajevu i dvije nekretnine u Travniku, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

poslovni-global.ba

Odgovori