DONOSIMO Mišljenje o financijama Aluminija iz 2013. revizija ocijenila pozitivnim. Potpisnica i Jelka Milićević

Poslovni global došao je u posjed Mišljenja o financijskim izvješćima za 2013. i izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu mostarskog Aluminija. U mišljenju Odbora za reviziju od 9. rujna 2014., a koje, između ostalih, potpisuje i predsjednica tog odbora, a današnja ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević, stoji, između ostaloga, kako “Odbor za reviziju smatra da je Uprava Društva u tijeku 2013. godine poslovala sukladno pozitivnim zakonskim propisima, odnosno da su poslovne knjige i drugi dokumenti Društva vođeni uredno i sukladno propisima te da su financijska izvješća za 2013. godinu kompletna i sačinjena sukladno propisima”.

Isti je odbor, također, dao pozitivno mišljenje i o prijedlogu odluke o raspoređivanju neto dobiti i pokriću gubitka.

Mišljenje donosimo u cijelosti.

poslovni-global.ba

Odgovori