DONOSIMO Što sve nudi posebna kreditna linija Razvojne banke FBiH i za koje projekte u lokalnim zajednicama

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine kreirala je posebnu kreditnu liniju za financiranje općina, gradova, županija i javnih komunalnih poduzeća.

Kako navode iz Banke, uvažavajući značaj projekata u lokalnim zajednicama koji doprinose poboljšanju infrastrukture, stimuliranja ekonomskog i društvenog razvoja na lokalnoj razini te unaprjeđenju kakvoće života uopće, smatrali su da je neophodno i korisno kreirati jednu ovakvu kreditnu liniju.

– Imajući u vidu da je prema tumačenju Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavama kada je riječ o kreditiranju općina, gradova i županija, realiziranje kreditnih sredstava iz predmetne kreditne linije može ići putem izravnoga ugovaranja s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine – kažu u Banci.

O pogodnostima ove kreditne linije navodi se kako je namjena kredita financiranje stalnih sredstava namijenjenih za građevinske i druge radove kao i nabavu opreme u sklopu sljedećih projekata:
– izgradnja/rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže,
– izgradnja/rekonstrukcija puteva,
– izgradnja/rekonstrukcija poslovnih zona,
– izgradnja/rekonstrukcija sportskih i društvenih dvorana,
– izgradnja/rekonstrukcija bolnica i domova zdravlja,
– izgradnja/rekonstrukcija predškolskih i školskih ustanova,
– izgradnja/rekonstrukcija tržnica,
– ulična rasvjeta,
– upravljanje čvrstim otpadom,
– poboljšanje energetske učinkovitosti i slično u školama, bolnicama i ostalim općinskim i gradskim ustanovama, i slični projekti.

Dalje se navodi kako je minimalni iznos kredita: 50.000,00 KM, s rokom otplate do 12 godina, uz grace period do 1 godine. Kamatna stopa je fiksna, i iznosi 2,50% na godišnjoj razini, uz mjesečnu ili kvartalnu otplatu kredita.

Sve detalje o navedenoj kreditnoj liniji možete pročitati OVDJE.

poslovni-global.ba

Odgovori