DONOSIMO Sve o rokovima i uvjetima za podnošenje zahtjeva za novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je, na temelju dijela D/Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i članka 17. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18), Obavijest o rokovima i uvjetima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini.

U Obavijesti se potencijalni korisnici novčane potpore mogu detaljno upoznati s rokovima i uvjetima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

Kako stoji u Obavijesti, korisnici potpore su poljoprivredna gazdinstva te druge pravne i fizičke osobe koje mogu ostvariti pravo na potpore, koja ispunjavaju opće i posebne uvjete prihvatljivosti za potporu.

Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su mliječno govedarstvo, mesno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, proizvodnja voća, povrća i gljiva, proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća, pčelarstvo, akvakultura.

Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane potpore je 3.000 KM za fizičke osobe, odnosno 5.000 KM za pravne osobe i obrte.

Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane potpore u tekućoj godini je 240.000 KM za fizičke osobe, odnosno 400.000 KM za pravne osobe i obrte.

Klijent može ostvariti pravo na novčanu potporu za kupnju više poljoprivrednih strojeva, priključnih uređaja odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske proizvodnje, pod uvjetom da osnovni iznos novčane potpore ne prelazi 60.000 KM za fizičke osobe, odnosno 100.000 KM za pravne osobe i obrte.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 5. listopada ove godine.

Detalje kako ostvariti novčanu potporu možete pročitati OVDJE.

poslovni-global.ba

Odgovori