EKO PLOD Obavijest o potpisivanju Ugovora za dodjelu sadnog materijala šljive

Ekološka udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “Eko plod” poziva sve poljoprivredne proizvođače s područja Općine Prozor-Rama koji su se prijavili na Javni poziv za podizanje nasada šljive za jesenju sadnju 2019., da posjete sajam “Dani šljive Prozor-Rama 2019” koji će se održati 17. i 18. rujna 2019. godine kako bi potpisali ugovor o dodjeli sadnog materijala.

Ugovori će se potpisivati na štandu udruge.

Detaljne informacije možete dobiti broj telefona 036/ 770-623.

poslovni-global.ba

Odgovori