FEDERALNA VLADA Zračnoj luci Mostar za unapređenje zračnog prometa dodijeljeno 3.570.000 KM i milijun KM za liniju sa Zagrebom

Federalna vlada donijela je tri odluke o izmjeni odluka o usvajanju programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje zračnog prometa Federacije BiH utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim su previđene subvencije zračnim lukama u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM.

U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava za JP Aerodrom Bihać umjesto 2.000.000 KM, dodijeljeno je 4.000.000 KM. Dodatna sredstva su namijenjena za eksproprijaciju nekretnina – proširenje zemljišta aerodroma radi produženja piste.

Za JP Aerodrom Tuzla, umjesto 1.570.000 KM, previđeno je 3.570.000 KM, a dodatna sredstva bit će upotrijebljena za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala – Faza2 – 1.154.580 KM, za izgradnju carinskog skladišta za avionsko gorivo 269.000 KM i za nabavku aerodromske opreme, traktora s kosilicom i snjegobacačem 576.420 KM.

JP Aerodrom Mostar, umjesto utvrdenih 1.570.000 KM, za unapređenje zračnog prometa je dodijeljeno 3.570.000 KM.

Za subvencioniranje pokretanja nove redovite zračne linije koja bi povezala Zračnu luku Mostar s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb, koja predstavlja značajno prometno čvorište, predviđeno je dodatnih 1.000.000 KM. Subvencioniranje pokretanja ove linije bazirano je isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika radi njene rentabilnosti i kontinuiteta.

poslovni-global.ba

Odgovori