FIA Polugodišnja financijska izvješća podnijela 3.170 pravna subjekata

Financijsko informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine polugodišnja financijska izvješća za šest mjeseci 2019. dostavilo je 3.170 pravnih subjekata, koji su obveznici predaje polugodišnjih financijskih izvješća.

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, pravni subjekti, koji su razvrstani u velike i srednje, dužni su sastavljati i prezentirati polugodišnja financijska izvješća u zakonski propisanom roku.

Po analizi koju je sačinila FIA polugodišnja financijska izvješća dostavilo je 3.055 gospodarskih društava, 45 udruženja, 32 financijske institucije, dva proračunska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović rekao je kako su u odnosu na predata godišnja financijska izvješća utvrdili kako je 14 malih gospodarskih društava ispunilo uvjete i sada se vode kao srednja gospodarska društva, dok je jedno gospodarsko društvo koje se prošle godine vodilo kao srednje, po zakonskim odredbama sada postalo veliko gospodarsko društvo.

-Imajući u vidu činjenicu da stalno unapređujemo kvalitet podataka u registru financijskih izvješća, 18. srpnja 2019., na osnovu utvrđenih propusta, poslali smo opomene na adrese 1.526 gospodarskih društava. Od ukupnog broja poslanih opomena, 1.431 dostavljena je na adrese gospodarskih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnja financijska izvješća za 2017. i 2018. Također, na adrese 95 obveznika dostavljena je opomena za pogrešno iskazivanje podataka u financijskim izvješćima – kazao je Mahmutović.

Dodao je kako su rezultati provedenih aktivnosti vrlo zadovoljavajući, naročito ako se ima u vidu ostvareni učinak otklanjanja anomalija u Registru financijskih izvješća u FIA-i, priopćeno je iz te institucije.

poslovni-global.ba

Odgovori