Gradska uprava Mostara mora odmah angažirati ovlaštene laboratorije kako bi točno odredila sastav mulja i locirala zagađivače

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas se sastala s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i direktorima javnih preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar i Deponija d.o.o. Mostar s kojima je razgovarala o aktualnoj problematici odlaganja otpada u ovom gradu.

Nakon što su prezentirani stanje i problemi, ministrica Đapo je istaknula da zaštita zdravlja građana Mostara ne smije biti dovedena u pitanje i da se mora žurno djelovati u tom smislu, u čemu su je podržali ostali akteri sastanka.

Prije svega, treba žurno deblokirati rad JP Deponija d.o.o. Mostar i nastaviti odlaganje isključivo komunalnog otpada, te sanirati obodni potok na deponiji, kako je naložila Federalna uprava za inspekcijske poslove. Ukoliko je potrebno, treba angažirati nadležne isntitucije u provođenju ovog naloga jer nezbrinjavanje komunalnog otpada predstavlja veliku prijetnju po zdravlje i život građana.

Gradska uprava Mostara zadužena je da odmah angažiraju certificirane laboratorije kako bi točno utvrdile sastav otpadnog mulja i locirani zagađivači.

Gradonačelnik Mostara i direktori gradskih javnih poduzeća istakli su kako je stara deponija glavni uzrok problema, pa je dato zaduženje Gradskoj upravi da stečajnom upravniku stare deponije naloži da hitno izvrši njenu sanaciju.

Inače, u Bosni i Hercegovini generalno nije riješeno pitanje zbrinjavanja deponijskog mulja u skladu sa europskim standardima i direktivama, pa će ministrica Đapo Vladi Federacije BiH predložiti pokretanje procedure za sustavno rješavanje ovog pitanja za sve prečistače voda.

Budući da je upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti županija, zatraženo je urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema.

Sastanku su nazočili i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i rukovoditelj urbanističko-ekološkog sektora Ejub Salkić, priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

poslovni-global.ba

Odgovori