GRANT EBRD-a Vijeće ministara odobrilo 12,9 milijuna eura potpore u izgradnji Koridora Vc

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danasje na telefonskoj sjednici utvrdilo prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc u RS – Dio l) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan.

Zaključeno je da Ministarstvo financija i riznice BiH prijedlog ugovora dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru uz prijedlog da se za potpisnika ugovora odredi ministar financija i riznice BiH.

Grant od 12,900.000 eura bit će alociran na Republiku Srpsku – JP Autoputevi Republike Srpske u svrhu potpore financiranju izgradnje dviju petlji na autocesti u Johovcu (Tovira) i Rudanki (Kostajnica) te dionice autoceste duljine 6,1 km između ovih petlji, kao i prilaznog puta s dvama tracima u duljini oko jednog kilometra za povezivanje s postojećom magistralnom cestom, uključujući prijelaz preko rijeke Bosne.

U svrhu realizacije navedenog projekta EBRD je s JP Autoputevi Republike Srpske, kao zajmoprimcem, odnosno projektnim entitetom, sklopio ugovor o zajmu 27. prosinca 2017. godine na iznos od 70,000.000 eura. Na osnovi sklopljenog ugovora o zajmu, Banka je s BiH, kao davateljem jamstva, odnosno primateljem granta sklopila ugovor o jamstvu 5. siječnja 2018. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je odluku o uspostavljanju sustava energetskog menadžmenta i informacijskog sustava energetske učinkovitosti u institucijama Bosne i Hercegovine.

Tom odlukom uspostavljaju se sustav energetskog menadžmenta i informacijski sustav energetske učinkovitosti u institucijama BiH i propisuju obveze nositelja aktivnosti energetskog menadžmenta radi omogućavanja upravljanja energijom, troškovima i emisijama u svezi s potrošnjom energije i vode te izvješćianja o potrošnji i ostvarenim uštedama.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Služba za zajedničke poslove institucija BiH zaduženi su da najmanje jednom godišnje Vijeću ministara BiH dostave informaciju o učincima tih sustava u institucijama BiH i preporukama za njihovo dodatno unaprjeđenje.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama koji se odnosi na okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) u BiH potpisan 17. i 27. prosinca 2007. godine.

Prijedlog sporazuma ne sadrži nikakav iznos zaduženja, već se njime reguliraju dodatne aktivnosti EIB-a u BiH. Izmjenama i dopunama je propisano da Banka može izvršiti financiranje projekta ovisno o odredbama kojima je uređeno sudjelovanje u postupcima nabava za dodjelu ugovora sukladno vodiču Banke za nabave.

Dana je i suglasnost na dragovoljno izvješće BiH o provođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja te ovlastilo predsjedatelja Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da ga prezentira na Političkom forumu UN-a u New Yorku od 8. do 19. srpnja ove godine.

Na Izvješće su suglasnost dali Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, koju je Vijeće ministara BiH odredilo da u okviru svojih nadležnosti prati provođenje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, kao i Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Distrikta Brčko BiH, priopćeno je, između ostaloga, iz Vijeća ministara BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori