IZMJENE ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU FBiH Radnicima isplata svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih

Zastupnički dom Federalnog parlamenta odobrio je jednoglasno i po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku FBiH, kojima se aktualni zakon usklađuje s presudom Ustavnog suda FBiH.

Naime, Ustavni je sud FBiH ranije donio odluku da radnicima tvrtki koje su u stečaju, treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih, a odlučujući po zahtjevu potpredsjednika FBiH Milana Dunovića.

Naime, Dunović je osporio odredbe koje su ograničavale broj plaća koje treba namiriti radnicima.

poslovni-global.ba

Odgovori