IZRADA KONAČNOG SPORAZUMA Projekt plinovoda Južna interkonekcija BiH – Hrvatska

Federalna vlada je usvojila informaciju o trenutnom statusu projekta Južna intrekonekcija BiH i Hrvatska (plinovod Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar) i tekstu Prednacrta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. Ocijenjeno je da ponuđeni tekst predstavlja dobar osnov za izradu konačnog Sporazuma, i s ciljem njegovog poboljšanja Vlada je predložila ažuriranje podataka u Prednacrtu i njegove manje dopune.

Vlada cijeni da ponuđeni tekst predstavlja dobar osnov za izradu konačnog Sporazuma, a s ciljem njegovog poboljšanja predložila je ažuriranje podataka u Prednacrtu i njegove manje dopune.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o današnjem zaključku i Prednacrtu upoznati Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada je zadužila premijera FBiH da, uime Vlade FBiH, o ovom zaključku i tekstu ažuriranog i dopunjenog Prednacrta sporazuma, upozna Vijeće ministara BiH radi razmatranja i daljeg postupanja.

poslovni-global.ba

Odgovori