JABLANIČKO JEZERO Zbog profita u ekološku katastrofu!?

Da ekološka katastrofa Jablaničkog jezera nije jedina na rijeci Neretvi od kada je napravljen velik broj hidroelektrana, pokazuje i primjer iz kolovoza 2005. godine kada je obavljan redoviti remont i čišćenje akumulacije HE Grabovica. Fotografije koje smo tada napravili, predstavljaju, također, apokaliptičan scenarij…Je li usitinu tako, prosudite sami.

Redoviti remont i čišćenje HE Grabovica

Utjecaj na cijeli ekosustav

Provedene su brojne rasprave o temi utjecaja hidroelektrana na okoliš. Pokazalo se da male hidroelektrane nemaju negativan utjecaj na okoliš, dok velike hidroelektrane u velikoj mjeri, ne samo što uječu na okoliš, nego i dovode do značajnih promjena u ekosustavu, u prvome redu, povećavaju emisiju metana te utječu na slatkovodni život.

Destrukcija vodenih ekosustava nastupa već u fazi građevinskih radova na izgradnji brane. Intenzivni radovi, ulaz mehanizacije u korito, eksplozije dinamita, obrušavanje materijala u korito, stalno zamućivanje vode…, u potpunosti uništavaju riblja staništa i kompleks životnih zajednica dna rijeke. Ovo je razarajuće u bližoj okolni gradilišta, ali se negativni utjecaji reflektiraju i nizvodno.

Brane onemogućavaju migraciju riba i prekidaju te prirodne tijekove života. Zbog neizgrađenih ribljih staza na mnogim branama, mnoge autohtone vrste riba više nisu u mogućnosti s mjesta svoga staništa migrirati na svoja prirodna mrijestilišta koja se obično nalaze u gornjim tokovima rijeka i njihovih pritoka.

Formiranjem akumulacija prvo stradaju riblje vrste prilagođene čistoj, hladnoj vodi tekućice bogatoj kisikom. Tako se, u relativno kratkom razdoblju, mijenja sastav ribljih vrsta: autohtone, često i endemske, visokokvalitetne salmonidne
vrste nestaju, a razvijaju se cipronidi i druge, manje zahtjevne vrste, koje se lakše prilagođavaju na novu kemiju i temperaturu vodnog ekosustava. Relativno veliko opterećenje različitim zagađenjima odražava se na zdravlje riba u ovim
ekosustavima jer su ovakve akumulacije, istovremeno, kolektori u kojima se vrši taloženje i dugotrajno zadržavanje onečišćenja. Usporen ili onemogućen protok vode ove učinke povećava pošto ta pojava znatno smanjuje učinak
samoočišćenja.


Redoviti remont i čišćenje HE Grabovica

Prednost mini hidroelektrana

Oscilacija vodostaja u akumulacijama negativno se odražava na živi svijet u vodi, a posebice na riblji svijet, kako u akumulaciji, tako i nizvodno. Redovite (tehnološke) oscilacije uslijed rada elektrana izravno utječu na razmnožavanje. Položena ikra šarana na obalnom podvodnom bilju često ostaje na suhom. Tako se gubi biološka reprodukcija za cijelu godinu. Oscilacije ili pražnjenja akumulacije do “biološkog minimuma” uslijed remonta ili izvanrednog kvara i intervencije destruktivno djeluju na opstanak ribljih vrsta. Uslijed naglog ispuštanja, s vodom se ispušta i velika količina ribe zatrpane ogromnim količinama mulja, koji se pokreće zajedno s pražnjenjem vode. Ukupnoj destrukciji i degradaciji ihtiofaune dodatno doprinosi često nestručno i nekontrolirano poribljavanje akumulacije.

Za razliku od velikih, male hidroelektrane imaju toliko prednosti da bi bilo najbolje kada bi postojale samo one. Održavanje im nije skupo, a manji je i negativan utjecaj na ekosustav, kao i trošak distribucije električne energije. Kada je u pitanju očuvanje okoliša, onda treba glasovati za sve ono što će u najmanjoj mogućoj mjeri naštetiti planetu Zemlji.

Ukoliko vas zanima još informacija o ovoj temi, više potražite na sljedećem linku:
RIJEKA BEZ POVRATKA Ekologija i politike velikih brana
https://ba.boell.org/sites/default/files/rijeka_bez_povratka_3.pdf

poslovni-global.ba / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori