JAJCE DOMAĆIN Nacionalna konferencija “Održivi turizam kao razvojni potencijal BiH”

Jajce će 16. i 17. rujna biti domaćin Nacionalne konferencije “Održivi turizam kao razvojni potencijal Bosne i Hercegovine”.

Konferencijom se želi istaći važnost razvoja održivog turizma kao potencijala za odgovoran društveni i gospodarski razvoj BiH i potaknuti sudjelovanje i integraciju svih ključnih sudionika, uključujući lokalno stanovništvo, u stvaranju održivog turizma lokalnih zajednica i razvoju novih inovativnih održivih praksi i destinacija.

Na Konferenciji će se predstaviti stručnjaci održivog turizma iz BiH i Slovenije, predstavnici državnih i županijskih institucija, javnih, vladinih i nevladinih organizacija te poduzetnice i poduzetnici aktivni u oblasti turizma u BiH i Sloveniji, poticajna okruženja i dobre prakse.

Dvodnevna nacionalna konferencija “Održivi turizam kao razvojni potencijal BiH” održava se u okviru projekta “Poticajno okružje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH” kojeg financira Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije, program Međunarodna razvojna suradnja Slovenije.

Program konferencije – link

poslovni-global.ba / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori