JAVNI POZIV Prijavite se za dodjelu grant sredstava za potporu sajamskim i drugim manifestacijama u 2018.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za potporu sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2018. godini.

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva zainteresiranih subjekata za dodjelu grant sredstava za sudjelovanje na sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2018. godini, a ukupan planirani iznos sredstava za tu namjenu je 400.000,00 KM.

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani organizatori sajamskih i drugih manifestacija koji imaju iskustvo u organizaciji takvih manifestacija međunarodnog karaktera, koji se dokazuje kroz kataloge, popise sudionika ili programe manifestacije, te da se kroz sajamsku ili drugu manifestaciju promovira domaća proizvodnja.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnim listovima i na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (www.mvteo.gov.ba).

Sve detalje o javnom pozivu možete pogledati OVDJE gdje možete preuzeti i Aplikacijski/prijavni obrazac.

poslovni-global.ba / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori