KONAČNO ZAKONSKO RJEŠENJE Odzvonilo nelagalnom prometovanju nekretninama i nanošenju štete klijentima

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je danas, u formi Nacrta, utvrdila Vlada FBiH na sjednici u Mostaru, uređuje uvjete za obavljanje ove djelatnosti, prava i obveze posrednika, agenata i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uvjete poslovanja, sklapanje ugovora, posredničku naknadu, stručni ispit za agente i nadzor nad primjenom ovog zakona.

Vlada FBiH se odlučila na donošenje ovog zakona, jer je kroz Reformsku agendu za razdoblje 2015.-2018. kao strateški prioritet identificirala intenziviranje gospodarskog razvoja i jačanje unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu k pridruživanju Europskoj uniji.

Sukladno postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutarnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, neophodno je usvojiti europske standarde i u oblasti posredovanja u prometu nekretnina. Uređenje ove oblasti je nužno, s obzirom na to da je uspostavom tržišnih odnosa i dokidanjem društvenog vlasništva u Federaciji BiH oživjelo tržište nekretnina, što je utjecalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu nekretninama.

Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja onih koji posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose izravnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci. Trgovina nekretninama suočena je s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavaca nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Sve to je ukazalo na potrebe zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem.

Postojeće stanje u oblasti prometa nekretninama na području FBiH karakteriziraju velike nepravilnosti i problemi nastali kao posljedica nepostojanja posebnog zakonskog okvira kojim bi ova oblast bila uređena. Ovu djelatnost karakterizira primjena općih pravila reguliranih Zakonom o obveznim odnosima i pojedinih odredaba Zakona o unutarnjoj trgovini koji uređuju posredovanje općenito.

Izostanak zakonske regulative koja bi uređivala posredovanje u prometu nekretnina uzrok je što na tržištu Federacije BiH postoji velik broj pravnih i fizičkih osoba koje se bave ovom djelatnošću – od onih koji tu djelatnost obavljaju profesionalno i sukladno pravilima struke, do onih kojima je to način da dođu do brze zarade, ne pružajući pritom klijentima ni minimum potrebne usluge.

Reguliranje tržišta nekretnina i donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina može donijeti značajan priljev prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija. Prema procjeni Gospodarske komore Federacije BiH, trenutačni prihod PDV-a od provizija agencija godišnje iznosi oko 300.000 KM, što je svega tri posto mogućeg. Treba naglasiti kako bi bila povećana i naplata poreza na dobit koje bi ostvarile registrirane agencije. Također, reguliranjem tržišta bi znatno bio povećan broj legalnih posrednika u FBiH, te bi posredovanje u prometu nekretnina imalo profesionalni status kao djelatnost.

Novi zakon ostavlja dovoljno vremena posrednicima za usklađivanje poslovanja s njegovim odredbama, a fizičkim osobama za polaganje stručnog ispita, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba / Foto: Zoran Ćubela

Odgovori