KONSTITUIRAN ODBOR Ključna uloga za izradu i provedbu plana razvoja turizma u ŽZH od 2019. do 2026.

U Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije održana je prva konstituirajuća sjednica Odbora za razvoj turizma Županije Zapadnohercegovačke.

Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i predsjednik Odbora za razvoj turizma ŽZH izrazio je nadu kako će zajedničkim idejama i djelovanjem ispuniti planirane aktivnosti u budućnosti.

Usvojen je i poslovnik o radu Odbora kojim se uređuje način rada, prava i dužnosti članova, kao i ostala pitanja vezana za rad. Ovaj odbor je savjetodavno tijelo koje u koordinaciji s Uredom Vlade ŽZH za europske integracije ima ključnu ulogu u izradi i provedbi plana razvoja turizma ŽZH za razdoblje od 2019. do 2026. godine, a čine ga predstavnici javnog, privatnog i nevladina sektora, i to predsjednik i osamnaest članova.

Jurilj je prezentirao konceptualni nacrt za otvoreni javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja poduzetništva projekta EU4Business. Upoznao je sudionike s nositeljem i partnerima, ciljevima i svim pojedinostima u planiranom projektu. Istaknuo je kako je opći cilj projekta potpora gospodarskom rastu i zapošljavanju kroz jačanje partnerstva na lokalnoj i međunarodnoj razini i promocija modela uključivog poduzetništva.

Također je ukratko prezentirao i projektnu ideju pod nazivom Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – „Cycling Rural”, koja je prijavljena na Program IPA II CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020. te čija je koncept nota prošla tako da je u tijeku ispunjavanje pune aplikacije. Upoznao je sudionike s nositeljem i partnerima, ciljevima i svim pojedinostima u planiranom projektu te naveo da su, između ostalog, ciljevi projekta razvoj i promocija biciklističke i outdoor turističke ponude u specifičnim ruralnim područjima prekograničnih regija i njezina integracija u cjelokupnu turističku ponudu Jadranskog zaleđa.

Ana Soldo, pomoćnica ravnatelja Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, predstavila je program utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva na području ŽZH za 2019. godinu.

Svrha programa je doprinijeti ostvarenju strateškog cilja definiranog strategijom razvoja ŽZH za razdoblje 2014.-2020., gdje se kao prioritet navodi konkurentno malo i srednje poduzetništvo kroz program za konkurentnost i poslovno planiranje kao i povoljna ulagačka klima u Županiji. Nositelj provedbe programa je Ministarstvo gospodarstva ŽZH, priopćeno je iz Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.

poslovni-global.ba

Odgovori