LOŠI VREMENSKI UVJETI Dovršena žetva pšenice u Županiji Posavskoj, smanjeni prinosi

Završena je žetva pšenice na području Županije Posavske koja je praćena učestalim padalinama, priopćeno je iz Vlade te županije.

Ova godina karakteristična je što je žetva strnih žita kao i u 2018. godini, započela krajem lipnja, kada su vremenski uvjeti bili idealni, a sami prinosi su bili dobri s dobrim parametrima – hektolitarskom masom i vlagom.

U ovom razdoblju, hektolitarska masa pšenice kretala se od 76-83, a vlaga od 12-14%, međutim, nakon tog, zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži, navode u priopćenju.

Ove godine, urod pšenice je skinut s cca 3500 ha, a urod ječma i tritikalea s cca 1500 ha. Prinosi pšenice kretali su se od 3-5 t/ha (prosjek 4 t/ha), a ječma od 4-7 t/ha (prosjek 5t/ha).

U otkupu je sudjelovalo 8 otkupljivača, a pretpostavlja se da su otkupili otprilike 12.000 t, a cijena pšenice ovisno o parametrima, kretala se 0,25 KM/kg-0,34 KM/kg.

“Uzimajući u obzir navedeno, prinos pšenice nije bio zadovoljavajući, a kao razlog navodimo nepovoljne vremenske uvjete prilikom same zaštite od korova, bolesti, njege usjeva, kao i same žetve pšenice – strnih žita”, naveli su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

poslovni-global.ba / Vlada ŽP

Odgovori