MODERNIZACIJA Rekonstrukcija ceste Jajce Jug – Donji Vakuf 1 od 2. rujna

U okviru Programa modernizacije cesta u Federaciji BiH, potpisan je Ugovor za rekonstrukciju ceste i korekciju osovine M-5, dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1.

Vrijednost ugovora je 8.297.721,95 maraka s PDV-om, a financirat će se iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Europske investicijske banke.

Ugovor su potpisali direktor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Ljubo Pravdić i predstavnici izvođača – JV u sastavu EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo i BBM d.o.o. Sarajevo.

Početak radova, prema ugovoru, je 2. rujna ove godine s predviđenim rokom izvođenja od šest mjeseci, priopćeno je iz JP Ceste Federacije BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori