MOSTAR Predstavljena nova tehnologija procesiranja mješovitog kućnog otpada

Projekt “Bioelektra-sustav za upravljanje otpadom” koji predstavlja jednu potpuno novu tehnologiju procesiranja mješovitog komunalnog, primarno kućnog otpada, predstavljen je u Mostaru. Organizator ove prezentavije je Gospodarska komora FBiH.

Prezentator projekta iz hrvatske tvrtke Bioelektra koja se bavi gospodarenjem otpada Ivo Bačić rekao je kako se radi o novoj tehnologiji i u Europi i koja je prošle godine na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu dobila zlatnu nagradu za jedinu tehnologiju koja u potpunosti ostvaruje princip cirkularne ekonomije, uz nula posto štetnih emisija u okoliš.

Ustvrdio je kako se cijeli sustav temelji na jednom potpuno novom principu koji je patentirala i razvila tvrtka “Bioelektra” iz Poljske, gdje sustav radi na principu tzv. rotor sterila, koji se svodi prvo na sterilizaciju otpada, a zatim na potpuno automatsko selektiranje u sortirnicama sa senzorima zadnje generacije koji su u stanju izdvojiti i razdvojiti svaku frakciju u kućnom otpadu, odnosno, automatski se potpuno odvajaju plastika, staklo, pvc i polietinol te ostatci hrane i celuloze što se pretvara u biomasu, koja nema teških metala i klorida, a upotrebljiva se na razne načine, od gnojiva do određenih industrijskih proizvoda. Takav pogon je već u funkciji od 2014. i prošao je sve faze te su svi elementi provjereni. Za implementaciju jednog takvog postrojenja trebalo bi dvanaest do osamnaest mjeseci. Postrojenje bi bilo instalirano u montažnu zgradu na razini tri tisuće kvadrata, a cijena bi bila do 400 eura po instaliranoj toni. Smeće bi nakon prerade postalo sirovina.

Projekt ispunjava sve EU norme, budući da se traži da se do 2035. godine 65 posto otpada ponovno iskoristi, a ovim projektom omogućena je njegova iskoristivost i do 90 posto.

Upravljanje otpadom znači skupljanje, prijevoz, upotrebu i zbrinjavanje otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.

poslovni-global.ba

Odgovori