NACIONALNI TURIZAM Anketa – “Turističke aktivnosti stanovnika BiH”

Agencija za statistiku BiH, u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u razdoblju od 12. do 31. listopada, provodi istraživanje o putovanjima građana Bosne i Hercegovine.

Svrha istraživanja „Turističke aktivnosti stanovnika BiH“ je prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, odnosno o putovanjima stanovnika BiH starosti od 15 i više godina.

Podaci iz Ankete služe za izračunavanje većeg broja statističkih indikatora koji predstavljaju značajan pokazatelj gospodarskogg stanja u zemlji i doprinose izgradnji i razvoju modernog statističkog sustava i stvaranju pouzdane statistike, navode iz Agencije za statistiku BiH.

Podaci za anketu prikupljaće se u dva vala. Prvi val obuhvaća putovanja građana obavljena u razdoblju siječnj – rujan 2019. godine. Za potrebe ovog istraživanja bit će anketirano 5.650 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz FBiH, 1.700 iz RS-a i 650 iz Brčko distrikta BiH.

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

Zbog značaja tog projekta statističke institucije mole nositelje domaćinstava za aktivnu suradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantiraju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

poslovni-global.ba

Odgovori