NEUM Znanstveno-stručna turistička konferencija ‘Od lokacije do destinacije’

Međunarodna znanstveno-stručna turistička konferencija “Od lokacije do destinacije” održat će se 14. lipnja u Neumu, u organizaciji Regionalne agencije za razvoj, te udruge Ex Ponto Mostar u sklopu Europskog tjedna za održivi razvoj, a pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Nevenka Hercega.

Cilj je konferencije brendirati regiju Hercegovina kao krajnju turističku destinaciju predstavljanjem turističkih kapaciteta, prirodnih ljepota i povijesnih znamenitosti ove regije, kroz sudjelovanje domaćih i međunarodnih stručnjaka i organizacija.

Glavni naglasak stavljen je na predstavljanje i brendiranje, te posebno kreiranje imidža turističkih potencijala Hercegovine i o načinima najefikasnijeg predstavljanja onoga čime Hercegovina raspolaže: prirodne ljepote, povijesne znamenitosti, poznati Hercegovci, a poseban naglasak stavljen je na mogućnosti dodatnog razvoja i potencijala vjerskog turizma.

poslovni-global.ba

Odgovori