NOVI PROJEKT U MOSTARU “Recikliran uređaj je spašen resurs” – pravilno odlaganje i zbrinjavanje električnog i elektronskoga otpada

“Recikliran uređaj je spašen resurs” novi je projekt u Mostaru društva ZEOS eko-sistem d.o.o., prvog operatera za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u BiH.

Tim povodom danas je organiziran sastanak predstavnika ZEOS-a s predstavnicima mostarskih komunalnih poduzeća, lokalnih medija i koordinatorima škola, kako bi se uspostavila suradnja i uredila oblast pravilnoga odlaganja i zbrinjavanja električnoga i elektronskoga otpada u Mostaru.

U e-otpad spadaju zamrzivači, mali kućanski aparati, IT oprema, mobiteli, televizori, igračke, električni alat i slično.

Prema podacima UN-a, u prosjeku je svaki stanovnik planeta Zemlje prošle godine generirao 6,1 kilogram električnog i elektronskog otpada, a količina e-otpada u Europi raste čak tri puta brže od ostalih kategorija otpada.

Po riječima pomoćnice direktora ZEOS eko-sistema Elme Babić-Džihanić, projekt “Recikliran uređaj je spašen resurs” odobrilo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, a odnosit će se prvenstveno na rad sa školama i podizanje ekološke svijesti kod djece osnovnih škola. A do kraja godine bi se u Mostaru trebali postaviti prvi specijalni kontejneri za odvojeno prikupljanje elektronskog i električnog otpada. Takvi su kontejneri već postavljeni krajem 2017. godine u Sarajevu.

Projekt se realizira u suradnji s općinama i javnim komunalnim poduzećima, kako bi se proces propisnog odlaganja i zbrinjavanja e-otpada nastavio i nakon službenog završetka projekta.

Povodom prvog Međunarodnog dana e-otpada, 13. listopada, to će poduzeće na području BiH realizirati niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti, a građani će se upoznati zašto je bitno pravilno odlagati svoj e-otpad, koje su koristi reciklaže te koje su opasnosti koje e-otpad nosi.

poslovni-global.ba

Odgovori