NOVI SMJER Turističko poslovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Turizam je odavno postao jedna od najvažnijih gospodarskih aktivnosti na kojima počiva gospodarstvo cijele regije. Suvremeni razvoj turističkog sektora podrazumijeva osmišljavanje potpuno novih i inovativnih usluga, ali i implementaciju novih i drugačijih aktivnosti turističkih djelatnika za čiju provedbu oni moraju biti vrhunski obrazovani.

Kako bi odgovorio realnim potrebama turističkog tržišta te omogućio stjecanje najviših stručnih znanja, koja će odgovarati zahtjevima suvremenog tržišnog okruženja i potrebama poslodavaca u turističkom sektoru, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru je reformirao stručni studij i pokrenuo smjer Turističko poslovanje.

Smjer Turističko poslovanje omogućiti će obrazovanje kadrova za sektor turizma koji mogu obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.

Završetkom smjera Turističko poslovanje studenti će biti osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima, putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama nadležnim za turizam te u svim drugim poduzećima i subjektima vezanim za poslovanje u okviru nekih od specifičnih oblika turizma.

Pored stjecanja teorijski znanja za studente je u sklopu nastave na drugoj i trećoj godini planirano obavljanje stručnih praksi i plaćenih sezonskih poslova iz sektora turizma.

Stručni studij smjera Turističko poslovanje traje 3 godine ili 6 semestara.

Nakon završenog studija stječe se zvanje stručni prvostupnik/bachelor ekonomije s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Sve informacije o uvjetima upisa na linku: http://ef.sum.ba/hr/upisi

poslovni-global.ba / manager.ba

Odgovori