ODLUKA SKUPŠTINE HNŽ-a Djeca do 18. godine oslobođena plaćanja participacije za zdravstveno osiguranje

Odlukom Skupštine HNŽ, a na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije sva djeca do navršene 18. godine života, iz ove županije, oslobođena su plaćanja participacije za pružene im usluge zdravstvene zaštite, a samim tim i kupovine premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ podsjeća sve svoje osiguranike koji tijekom godine navršavaju 18 godina života kako premiju osiguranja (markicu) mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života. U slučaju da ne izvrše kupnju premije osiguranja prilikom posjeta ugovornim zdravstvenim ustanovama biti će u obvezi plaćanja participacije za pružene im usluge (participacija je definirana za 134 usluge zdravstvene zaštite i iznosi od 2 KM do 150KM po usluzi).

Cijena premije osiguranja (markice) je 20 KM po osiguraniku i zamjena je za plaćanje participacije tijekom jedne kalendarske godine.

Uplata premije osiguranja vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na transakcijski račun Zavoda broj: 5550000004857875, priopćeno je iz ZZO HNŽ-a.

poslovni-global.ba

Odgovori