POREZNA UPRAVA FBIH Za sedam mjeseci naplaćeno više od tri milijarde KM

Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine, u razdoblju siječanj – srpanj 2019. uplatili su 3.049.846.477 KM izravnih poreza, doprinosa, taksi i naknada, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

U strukturi izravnih poreza, u razdoblju siječanj – srpanj naplaćeno je 242.768.756 KM poreza na dobit, a za srpanj 32.375.102 KM. Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 64.475.294 KM, a za srpanj 8.810.696 KM. Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 371.582 KM, u srpnju 61.139 KM.
Poreza na dohodak naplaćeno je 243.561.617 KM, u srpnju 34.685.384 KM, a naknada i taksi 245.634.961 KM, u srpnju 35.345.007 KM.

U razdoblju siječanj – srpanj 2019. naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj neuposlenosti u ukupnom iznosu od 2.086.718.115 KM, a za srpanj 301.579.013 KM.

U strukturi doprinosa, u razdoblju siječanj – srpanj naplaćeno je 1.161.522.498 KM doprinosa za MIO, a za srpanj 167.170.169 KM, doprinosa za zdravstveno osiguranje 828.600.555 KM, a za srpanj 120.480.800 KM, doprinosa za osiguranje za slučaj neuposlenosti 96.595.062 KM, a u srpnju 13.928.043 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sustava registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj uposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.7.2019. godine je 535.119. U taj broj nisu uključene osobe koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

poslovni-global.ba

Odgovori