PROMETNO POVEZIVANJE Most na Lašvi spojit će središte Viteza i Poslovni centar 96

Povezivanje urbanog dijela općine Vitez s Poslovnim centrom 96 jedan je od glavnih segmenata prometnog i infrastrukturnog razvoja općine. Prometno povezivanje podrazumijava izgradnju kružnog toka kod benzinske crpke Ine te mosta na rijeci Lašvi. Kako navode iz Općine Vitez, kružni tok je prva faza projekta prometne regulacije i povezivanja središta općine Vitez s Poslovnim centrom 96.

Ovo je raskrižje jako opterećeno, posebno u satima kada su najveće tranzicije građana. Prometni tok na ovoj dionici gradske ulice znatno je usporen u razdobljima odlaska građana na posao, prijevoza djece u školu ili nakon završetka radnog vremena ili školske smjene, što utječe na prometne i sigurnosne zahtjeve. Zbog povećanja prometnog toka i potrebe za povećanjem sigurnosti u prometu, javlja se potreba za kvalitetnijim prometnim rješenjem spomenutog raskrižja i bolje povezanosti s poslovnom zonom.

Prema navodima stručnjaka kružno raskrižje na ovoj prometnici ima višestruke prednosti, veću sigurnost prometa, manje posljedice prometnih nezgoda, mogućnost propuštanja prometnih tokova velikih jakosti, kraće čekanje na prilazima, niža razine buke i emisija ispušnih plinova motornih vozila.

Odvodnja iz zone kružnog raskrižja, koja je dosad predstavljala veliki problem na ovom dijelu prometnice, planirana je preko slivnika u kolovozu odakle se najkraćim putem odvodi do kanalizacijskog kolektora.

Lokalna cesta, od novog kružnog raskrižja kod benzinske crpke Ine do lokalne prometnice koja ulazi u Poslovni centar u Vitezu, bit će povezana mostom preko rijeke Lašve. Prema trenutnim procjenama, cestovni most na rijeci Lašvi i prateća prometnica trebali bi biti dugi 460 metara.

– Predračunska vrijednost izgradnje mosta na rijeci Lašvi iznosi oko 1,200.000 KM. Općina Vitez pripremila je kompletnu dokumentaciju potrebnu za ovaj projekt, a realizacija projekta očekuje se tijekom 2019. godine – kazao je načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić.

Trasa ove prometnice uklopljena je u kružno raskrižje, preko reguliranog korita rijeke Lašve nastavlja se na prometnicu koja ulazi u Poslovni centar 96. Iza mosta na rijeci Lašvi planirano je priključenje na brzu cestu. Ukupna širina mosta je 11,5 metara s dvije izdignute pješačke staze te pocinčanom ogradom. Konstrukcija mosta s integralnim stupovima rađena je sukladno njemačkim smjernicama za projektiranje integralnih mostova RE-ING.

Načelnik Bošnjak-Matić kazao je kako bi se izgradnjom mosta na rijeci Lašvi, koji će spojiti središte grada sa PC 96, komunikacijom od benziske crpke INA novoizgrađenim mostom te dalje prema PC-u 96, smanjile gužve na lokalnim cestama te smanjilo opterećenje na magistralnoj cesti M-5, ističu iz Općine Vitez.

poslovni-global.ba / Foto: Općina Vitez

Odgovori