RAK IZREKAO IZVRŠNE MJERE Federalnoj televiziji upozorenje zbog pornografije

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je u okviru svojih nadležnosti, a sprovodeći postupke ispitivanja mogućeg kršenja primjenjivih pravila i propisa iz oblasti audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, po službenoj dužnosti, u siječnju 2018. izrekla sljedeće izvršne mjere:

Radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (TV FBiH) je izrečeno pismeno upozorenje radi kršenja članka 25. (Raspored i označavanje sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika) Kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Agencija je utvrdila da je Federalna televizija 11.10.2017. u terminu od 23:00 sata emitirala film pod nazivom LOVE, u kojem su u više navrata prikazane eksplicitne i detaljne scene seksa i seksualnih aktivnosti neprimjerene terminu emitiranja. Člankom 25. Kodeksa jasno i decidno je propisana odgovornost pružatelja medijskih usluga da osigura zaštitu maloljetnika od potencijalno neprimjerenih i štetnih sadržaja, kao i odgovornost za kategorizaciju svih sadržaja koje pruža, te su jasno definirane grafičke oznake i kategorije programskih sadržaja na koje se iste i odnose, kao i vremenski termini u kojima se pojedini sadržaji mogu emitirati obzirom na kategoriju u koju spadaju.

OBN televiziji je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.500,00 KM radi kršenja članka 16. (Sudjelovanje publike u audiovizualnim i radijskim programima) stavci (2) i (3) Kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. OBN televizija je emitirala astrološku emisiju Balkan Astro Centar – Savjet zvijezda, tijekom koje su se u donjem dijelu ekrana smjenjivali brojevi telefona za sudjelovanje gledatelja iz inozemstva, dok su se u gornjem desnom kutu smjenjivali brojevi za sudjelovanje gledatelja iz BiH sa pripadajućom cijenom poziva bez naznačenog PDV-a. Također, utvrđeno je da je istaknuta cijena usluge za gledatelje iz BiH manja od propisane 2/3 veličine istaknutog broja za poziv.

PINK BH televiziji je izrečena jedinstvena financijska kazna u iznosu od 9.000,00 KM glede kršenja članka 3. (Osnovna načela), stavci (1), (4), (5) i (8), članka 17. (Zaštita privatnosti) stavci (1) i (4), te članka 20. (Sudjelovanje maloljetnika u sadržajima pružaltelja medijskih usluga) stavak (1) Kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. PINK BH je u okviru emisije „EKSKLUZIVno“ emitirala prilog o obiteljskoj tragediji srbijanskog glumca Srđana Žike Todorovića, odnosno o iznenadnoj smrti njegovog trogodišnjeg sina. Pink BH je, kršeći obvezu poštivanja privatnosti i bez ikakvog dokazivog javnog interesa, zlouporabila obiteljsku tragediju, vodeći se očitom potrebom za senzacionalizmom i ekskluzivitetom, radi čega je Agencija izrekla odgovarajuću izvršnu mjeru.

Radiju Kameleon su oduzeti programski uvjeti sadržani u Aneksu 1 za program Radio Kameleon Sarajevo, a u svezi s kršenjem članka 21. stavak (1) (Prijenos dozvole) Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija, te oduzeti tehnički uvjeti za emitiranje za frekvencije 101.20 MHz i 95.90 MHz Opće dozvole za radijsko emitiranje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije, te mjera pismenog upozorenja zbog kršenja članka 20. (Upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije) stavak (1) Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija. Naime, u ovom slučaju se radilo o nelegalnom emitiranju programa na dodijeljenim resursima s jedne, i nepoštivanju programskih uvjeta dodijeljenih dozvolom sa druge strane.

poslovni-global.ba / Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)

Odgovori