REDOVAN PRIHOD Tranša MMF-a od 74,6 milijuna eura u proračun FBiH

Izvršni odbor MMF-a zaključio je prvi pregled ekonomskog učinka BiH u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility – EFF) te je BiH dobila na raspolaganje iznos od 63,4 milijuna SDR (oko 74,6 milijuna eura), čime ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 126,8 milijuna SDR (149,3 milijuna eura).

Kako je priopćeno iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a, Izvršni odbor je odobrio trogodišnji aranžman u okviru EFF-a za BiH 7. studenog 2016. u iznosu od 443,042 milijuna SDR (oko 533,3 milijuna eura u vrijeme kada je aranžman odobren).

poslovni-global.ba

Odgovori