SEDAM OPĆINA ISPUNILO UVJETE Čapljina i Ljubuški postaju gradovi

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegovog usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usuglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge financijskog leasinga. U praksi se, također, ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu o leasingu koja regulira raskid ugovora. Naime, jasnija definicija omogućava korisnicima leasinga ispravno razumijevanje njihovih prava nakon raskida ugovora.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uvjete iz članka 5. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Danas je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta poboljšanje energetske učinkovitosti u JU Županijska bolnica Zenica od 10.000.000 eura. Osnovni cilj projekta je izgradnja novog termoenergetskog bloka, strojarske instalacije i utopljavanje objekata te bolnice.

Ujedno, Federalna vlada je dala suglasnost da Federacija BiH za ovaj projekat prihvati grant namijenjen za financiranje projekta po Ugovoru između BiH i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku učinkovitost za zapadni Balkan (REEP) u iznosu od 1.000.000 eura.

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost za pretvaranje njezinih potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, u iznosu od 10.000.000 KM, putem zatvorene emisije dionica. Ova sredstva predstavljaju nedospjela potraživanja Federalne vlade po osnovi Ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključenim 22.10.2014. između Vlade i Union banke.

Povećanje kapitala omogućuje nastavak zajedničkog projekta – kreditne linije za mlade do ukupnog fonda od 30 milijuna KM. Uz novouloženih 10.000.000 KM, povećanje kapitala omogućava Union banci odobravanje sredstava od 20 millijuna KM, što dovodi do jačanja njezina potencijala i aktivnijeg udjela na tržištu, te rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva s izravnim utjecajem na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru Vc u dužini od 5,2 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je Odlukom naloženo pokretanje ekspropriacionog postupka. Autoceste FBiH će, također, sukladno Planu poslovanja za 2018. godinu, osigurati sredstva za ovaj projekt.

Usvojen je i Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2019. do 2021. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi informiranja i objavljen na web-stranici Federalnog ministarstva finansija.

Kako je u DOP-u navedeno domaća tražnja bi, kroz privatnu potrošnju i investicije, trebala biti glavni pokretač ekonomskog rasta. Povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji, uz očekivano povećanje industrijske proizvodnje i građevinskih radova, broja zaposlenih i prihoda od izvoza, trebalo bi rezultirati povećanjem raspoloživog dohotka i privatne potrošnje. Tako se u 2018. godini u Federaciji BiH očekuje realni rast po stopi od 3,2 posto, u 2019. godini 3,3 posto, u 2020. godini 3,5 posto, a u 2021. godini rast od 3,8 posto.

Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za kupnju zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Prema utvrđenom tekstu i kriterijima javnog poziva za kupnju zgrade kojom će biti osiguran trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, nakon provedenog postupka, kao najpovoljniji ponuđač odabran je Energoinvest d.d. Sarajevo, priopćeno je, između ostaloga iz Vlade Federacije BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori