SEUH Znanstvena tribina u Mostaru o razvoju turizma, ekologiji, ekološkom ronjenju…

U amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u utorak je održana Znanstvena tribina „Turizam – Zaštita okoliša – Ronjenje“, u organizaciji Sportsko-ekološke udruge Hercegovina (SEUH).

Autori tema su bili eminentni nastavnici sa Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Vern u Zagrebu: Mirjana Miličević, Maja Arapović, Marcel Vučetić, Jerko Pavličević, Branko Glamuzina, Davorin Kozomara i Marko Kljakić.

Obrađene teme: Razvoj turizma kroz sportsko-rekreacijske zone na rijekama, Sportsko turistička rekreacija u funkciji ekologije na rijekama i jezerima, Endemske i autohtone vrste riba sliva Neretve i Jadrana, Ekološko ronjenje i Prva pomoć kod oštećenja zdravlja nastalog kod kontakta sa podvodnim životinjama.

U sklopu tribine je održana i prezentacija Hrvatskog ronilačkog saveza, koji je predstavio predsjednik Kamilo Čuljak.

Ovo je prvi put da je ronjenje kao sport i rekreacija znanstvenim pristupom sveobuhvatno dovedeno u kompleksnu vezu sa turizmom i zaštitom okoliša, odnosno vrijednostima kojima Hercegovina obiluje i koje se iznimno brzo razvijaju.

Veliko zanimanje za ovu tribinu, Sportsko ekološka udruga Hercegovina iz Mostara će nastaviti sa sličnim u cilju dalje promocije značaja sporta i zaštite okoliša za zdravlje i napredak društva u cjelini.

poslovni-global.ba / Foto: SEUH

Odgovori