STANDING WORKING GROUP U Ravnom održan sastanak zainteresiranih strana prekograničnog područja “Krš“ za razvitak turističkih i poljoprivrednih gospodarstava

Općina Ravno bila je domaćin IX. sastanka Grupe zainteresiranih strana prekograničnog područja “Krš“, u organizaciji Standing Working Group. Sastanak je bio posvećen prezentaciji projekta Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Europi (SEDRA).

Na sastanku je prezenirana planirana grant shema koja podržava razvitak turističkih i poljoprivrednih gospodarstava u prekograničnim područjima “Krš”, Drina-Tara“ i Drina-Sava“ s ciljem stvaranja dodane vrijednosti, za generiranje prihoda, stvaranje novih radnih mjesta i valorizaciji lokalnih prirodnih resursa na ekološki, socijalno i kulturno održiv način. Posebna pažnja se posvetila uključivanju žena i mladih u prekograničnim područjima.

Prezentiran je i poziv za podršku manifestacijama i planirane obuke u sklopu projekta. S nazočnim gospodarstvenicima i predstavnicima udruga iz turističkog i agrobiznis sektora analizirali su se dostavljeni upitnici kao i obučavanje za planiranje, organizaciju i implementaciju aktivnosti “ljudi-ljudima” (podrška regionalnim manifestacijama).

poslovni-global.ba / Općina Ravno

Odgovori