STRATEGIJA EU Vlada HNŽ-a čvrsto opredijeljena za partnerstvo i suradnju

“Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijamu BiH u članstvo EU.

Čvrsto vjerujemo u to kako smo dorasli tom izazovu, ali i da u svakom trenutku možemo tražiti i dobiti pomoć onih koji su te kriterije ispunili i dostigli europske standarde. U tom svjetlu, iščitavamo i Strategiju EU za Jadransko-jonsku euroregiju.

Vjerujemo kako će nam suradnja unutar Strategije svakako pomoći u dostizanju postavljenog cilja: imati državu snažnog gospodarstva i zadovoljnih ljudi, državu u kojoj vladaju odnosi zasnivani na povjerenju i razumijevanju, državu pravne sigurnosti i vjerodostojne vlasti.

S druge strane, i sami želimo dati puni doprinos zajedničkom cilju Jadransko-jonske euroregije – promicanju gospodarskog i socijalnog blagostanja, rasta i zapošljavanja u cijeloj regiji”, kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na Konferenciji o ulozi regija u predlaganju prioritetnih projekata za provedbu EU Strategije Jadransko-jonske regije – EUSAIR, koja je danas, u sklopu XIV Generalne skupštine Jadransko-jonske euroregije, održana u Dubrovniku.

Podsjetivši na to kako je HNŽ zainteresirana i spremna za suradnju u sva četiri ključna područja Strategije – povezivanje regija, očuvanje, zaštita i poboljšanje kakvoće okoliša, poboljšanje regionalne privlačnosti, a kao jedini bosanskohercegovački izlaz na more i za područje upravljanja inovativnim rastom u području ribarstva i marina, predsjednik Herceg kazao je kako kroz Strategiju Jadransko-jonske regije Vlada HNŽ želi ući u nove oblike suradnje, s novim zadacima kojima ćemo se posvetiti predano i s dobrom voljom na dobrobit svih građana.

Predsjednik Herceg, u svojstvu člana, sudjelovao je na održanoj Skupštini Jadransko-jonske euroregije tijekom koje su usvojeni zaključci kojima se, uz ostalo, ističe kako je potrebno uspostaviti bolje koordiniranje u provedbi EUSAIR-a i značajnije uključiti regionalne i lokalne razine, gospodarske komore i sveučilišta. Također, istaknuti su prioriteti nužni za povezivanje makroregije, među kojima, Jadransko-jonska autocesta od juga Grčke do Trsta koja će povezati istočnu obalu makroregije, te brza željeznica Ravenna –Brindisi koja će kvalitetnije povezati zapadnu obalu.

Pored toga, Skupština je usvojila niz odluka potrebnih za redovito funkcioniranje Jadransko-jonske euroregije, među kojima, program djelovanja i financijski plan za 2017. godinu.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori