Sve spremno za 13. Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive“ Prozor–Rama 2018.

Sve je spremno za 13. Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozor-Rama 2018. Za sada je prijavljeno oko stotinu izlagača. Sajam se i ove godine održava u Prozoru u dane 17. i 18. rujna.

Općina Prozor–Rama stalno pokazuje kako želi poboljšati poslovni ambijent. To je postavljeno kao stalna zadaća. Jedna od aktivnosti je i Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive“.

Trend korištenja zdrave hrane je danas nezaustavljiv proces. Turizam sve više ide u nepoznate krajeve, sve više se povezuje sa selom, sa domaćim proizvodima, dakle opet sa zdravom hranom

Općina Prozor–Rama ima izvrsne mogućnosti i za proizvodnju zdrave hrane i za turizam oslonjen na taj oblik ponude. Cilj je da se ljudi u poljoprivredi i turizmu ohrabre, da pokažu svoje dobre proizvode i usluge, da se približe tržištu.

poslovni-global.ba / Općina Prozor–Rama

Odgovori