SVJETSKI DAN TURIZMA UNDP sufinancira projekt Via Dinarica s 200.000 KM

U prigodi 27. rujna, Svjetskog dana turizma, u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma ministrica Edita Đapo potpisala je sa zamjenikom rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) BiH Sukhrobom Khoshmukhamedovim ugovor o sufinanciranju projekta Via Dinarica u vrijednosti od 200.000 KM koje je ovo ministarstvo izdvojilo za daljnju potporu projektu.

Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, inicijativa je koju financiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Agencija Vlade Italije za razvojnu suradnju i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH, a provodi se uz potporu i u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.

Prva faza projekta Via Dinarica završena je krajem prošle, a realizacija sljedeće krenula je u ljeto 2018. i trajat će do 2021 godine. Težište druge faze projekta bit će na jačanju Via Dinarica kao međunarodno priznate platforme za lokalni ekonomski rast, ali i na snažnijem sudjelovanju lokalnih zajednica u njenom održavanju i razvoju.

Ministrica Đapo je naglasila da Federalno ministarstvo okoliša i turizma već treću godinu zaredom podržava Via Dinarica kao potvrđeni i međunarodno priznati brend, koji korištenjem prirodnih i kulturnih resursa osigurava egzistenciju lokalnom stanovništvu, uz poštovanje raznolikosti i očuvanje okoliša.

Sredstvima ovog ministarstva bit će osigurana potpora projektima u okviru Via Dinarica za korisnike s područja Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unapređenja turističke ponude i povećanja raznolikosti turističkih usluga i proizvoda.

Khoshmukhamedov je istaknuo da je Via Dinarica osmišljena s ciljem smanjenja ekonomskih, društvenih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi. Izrazio je zadovoljstvo što je Via Dinarica, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima i na ovaj način prepoznata i priznata od strane domaćih institucija vlasti kao velika razvojna prigoda i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.

Projekt Via Dinarica predstavlja odličan primjer kako turizam može doprinijeti svim dimenzijama održivog razvoja – ekonomskoj, društvenoj i okolišnoj – i svakom od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja. Turizam donosi blagostanje i unapređuje životni standard širom svijeta, a obilježavanje ovog datuma predstavlja jedinstvenu prigodu za promociju doprinosa turizma održivom razvoju, priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

poslovni-global.ba

Odgovori