općina Čitluk

PRIJAVA POČETKA PROIZVODNJE Poticaji čitlučkim poljoprivrednim proizvođačima upisanim u ažurirani RPG za 2018. godinu

10. svibnja 2018.

Poljoprivredni proizvođači koji su upisni u RPG, te ažurirali svoje promjene u 2018. godini, ukoliko žele ostvariti poticaj za ovu godinu, dužni su prijaviti početak proizvodnje na propisanom obrascu P1 u propisanom roku kako slijedi: 1. Pčelarska proizvodnja do 15.05.2018. godine; 2. Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze ), do 15.05.2018. godine; 3. Svinjogojska proizvodnja: […]

više...

SMJEŠTAJNI KAPACITETI Broćanski hoteli i kampovi plaćat će upola manje upravne pristojbe

6. travnja 2018.

Vijećnici Općinskoga vijeća Čitluk na posljednjoj su sjednici, između ostaloga, usvojili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama s tarifom. Usvojene izmjene i dopune temeljne odluke odnose se na izmjene u Tarifi br. 12 upravnih pristojbi, a odnose se na ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za […]

više...

OPĆINA ČITLUK Poziv za dostavljanje projektnih ideja za razvoj turizma i poljoprivrede

16. ožujka 2018.

Općina Čitluk je, u sklopu procesa izrade općinske Strategije razvoja, organizirala sastanke fokus grupa. Održani su sastanci dvije fokus grupe o temama “Turizam i poljoprivreda” i “Potpora radu socijalno ugroženih skupina”. Sastanku fokus grupe za turizam i poljoprivredu nazočili su predstavnici poduzetnika, vinogradara i vinara, turističkih djelatnika i predstavnici Općine Čitluk, dok su na fokus […]

više...

POZIV VLASNICIMA NEKRETNINA Uvid u idejni projekt GSM bazne stanice u Biletićima

13. ožujka 2018.

Općina Čitluk uputila je javni poziv vlasnicama i nositeljima drugih stvarnih prava na parceli označenoj kao k.č. broj: 2 K.O. Biletići (novi premjer) na kojoj je predviđeno postavljanje GSM bazne stanice, kao i vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nekretninom, da mogu izvršiti uvid u idejni projekt […]

više...

OPĆINA ČITLUK Utvrđen popis stručnjaka za tehnički pregled građevina

14. veljače 2018.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić donio je Odluku o utvrđivanju liste stručnih osoba sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za tehnički pregled građevina na području općine Čitluk. Ovom odlukom utvrđuje se lista stručnih osoba za povremeni rad u povjerenstvima za tehnički pregled građevina na području općine Čitluk, koje su podnijele prijavu i ispunjavaju uvijete propisane […]

više...

OPĆINA ČITLUK Potpisan ugovor o izgradnji nogostupa u naselju Bijakovići

22. siječnja 2018.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić i Rajko Ćutuk, direktor poduzeća za izgradnju i rekonstrukciju cesta Putovi d.o.o. Grude, potpisali su danas u Uredu načelnika Ugovor o izvođenju radove izgradnje nogostupa u naselju Bijakovići. Cijena radova koji su predmet ovog ugovora iznosi 94.643,41 KM, a potpisivanjem ugovora izvođač radova se obvezao potrebne radove izvesti u roku […]

više...

ČITLUK Za Glavni projekt postrojenja za razvrstavanje otpada na lokalitetu Stražnica 55.000 KM

27. prosinca 2017.

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na prijedlog direktora Fonda, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovi provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP 2017/2. Sukladno navedenoj odluci, Općini Čitluk za […]

više...

“BARE 1” Mijenja se regulacijski plan za središte Čitluka

24. ožujka 2017.

U tijeku je izrada izmijenjenog regulacijskog plana za središnji dio Čitluka. Regulacijski plan “Bare 1”, koji je usvojen 2010. godine, doveo je do sukoba javnog i privatnog interesa. Izmjenama i dopunama plana trebale bi se zadovoljiti obje strane, objavila je Naša TV. Vlasnici nekretnina u spornoj zoni mogu dostaviti svoje prijedloge, koji će preko mjerodavnog […]

više...

OPĆINA ČITLUK Potpisani ugovori o korištenju poljoprivrednog zemljišta

30. siječnja 2017.

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ danas je s 13 koncesionara potpisao Ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta u općini Čitluk, a tijekom sutrašnjeg dana Ugovor će biti potpisan s još 14 koncesionara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaprimilo je 101 zahtjev fizičkih i pravnih osoba podnesen za koncesiju za korištenje ukupno 333 hektara […]

više...