Tag Archive: RAK

RAK poništio Javni poziv za dodjelu frekvencija za radijsko emitiranje jer više od 80 posto prijava ne ispunjava uvjete

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) objavljuje Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitiranje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije u VHF opsegu 87.5 – 108 MHz (lista: LRF-R-1/16). Agencija je, kako je priopćeno, na…
Read more