Tag Archive: vlada FBiH

FEDERALNA VLADA Zračnoj luci Mostar za unapređenje zračnog prometa dodijeljeno 3.570.000 KM i milijun KM za liniju sa Zagrebom

Federalna vlada donijela je tri odluke o izmjeni odluka o usvajanju programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje zračnog prometa Federacije BiH utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim su previđene subvencije…
Read more

VLADA FBIH Utvrđeni prijedlozi Zakona o turizmu FBiH i Zakona o boravišnoj pristojbi FBiH

Ciljevi Zakona o turizmu FBiH su, uz ostale, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje bolje zaštite klijenata turističkih agencija. Predložena rješenja uvode više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih osoba sa svojim pravima i obvezama. S…
Read more