vlada FBiH

NOVA PRAVILA Vlada FBiH donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita

7. veljače 2019.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje popisa stručnjaka s koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika. Kako je priopćeno nakon sjednice, primjenom važeće uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih odredaba, s ciljem skraćivanja procedure odabira kandidata u javnom pozivu za izbor […]

više...

Q4/2018. Smanjen ukupan dug Federacije BiH za 229,44 milijuna KM

28. siječnja 2019.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala je s izvješćem o dugu Q4/2018. i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga objavi na svojoj web stranici. Ovaj dokument bit će proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja. Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju IV tromjesečja 2018. godine iznosi 4.702.740.083 KM ili 2.754.083.087 […]

više...

STEČENI EKONOMSKI UVJETI Predloženo povećanje minimalnih mirovina za 3,2 posto

10. siječnja 2019.

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO) uputio je Vladi Federacije BiH informaciju da su se stekli ekonomski uvjeti da Vlada FBiH može iskoristiti mogućnost, koju joj daje članak 81 novog Zakona o MIO, da izvanredno poveća minimalne mirovine. U skladu s ekonomskim mogućnostima i ograničenjem, postavljenim tim člankom Zakona, da to povećanje […]

više...

Vlada FBiH opunomoćila Marinka Bošnjaka za sutrašnju Skupštinu dioničara Aluminija d.d. Mostar

10. siječnja 2019.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar opunomoćila Marinka Bošnjaka. Skupština tog gospodarskog društva zakazana je za sutra, 11. siječnja 2019, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. poslovni-global.ba / Vlada FBiH

više...

TELEFONSKA SJEDNICA VLADE FBIH Sredstva za uvezivanje staža radnicima i umirovljenje

31. prosinca 2018.

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, na današnjoj telefonskoj sjednici odobrila raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za MIO u ukupnom iznosu od 125.881,59 KM za 48 radnika PD Krivaja-Mobel d.o.o. – u stečaju, Zavidovići, koji su stekli uvjete za odlazak […]

više...

FEDERALNA VLADA Sredstva za gradski kolektor u Mostaru

20. prosinca 2018.

Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu realizacije Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava na poziciji “Sudjelovanje Vlade Federacije BiH u sufinanciranju projekata županija i lokalnih zajednica – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije”. Ovo ministarstvo i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar su zaduženi da, u […]

više...

Odabran stručni svajetnik za izradu natječaja za koncesije na istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH

20. prosinca 2018.

Federalna vlada donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog savjetnika koji će joj pružitisavjetničke usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi natječajne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Prihvaćena je preporuka Komisije […]

više...

VLADA FBIH Grad Mostar ipak neće u blokadu, Bešlić donosi proračun

12. prosinca 2018.

Federalna vlada na današnjem je zasjedanju u Mostaru utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH, čime je omogućeno da izuzetno, i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2019. godini, Proračun Grada Mostara i Odluku o izvršenju Proračuna za 2019. godinu donese i za njegovu […]

više...

RESTRUKTURIRANJE TVRTKE Novalić: Pronaći strateškog partnera za prodaju Aluminija d.d. Mostar

11. prosinca 2018.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu direktoricu Europske banke za obnovu i razitak (EBRD) za središnju i jugoistočnu Europu Charlotte Ruhe. Sastanku su nazočili i direktorica EBRD-a za zapadni Balkan Zsuzsanna Hargitai, direktor Ureda za Bosnu i Hercegovinu Ian Brown i bankar za infrastrukturu pri […]

više...

ALUMINIJ MOSTAR Moguća odgoda plaćanja struje od četiri mjeseca

4. prosinca 2018.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonskoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za rješavanje opskrbe električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od strane opskrbljivača JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Vlada je dala suglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar i Aluminiju d.d. Mostar da, svatko u okviru svojih nadležnosti, […]

više...