vlada FBiH

VLADA FBiH Zbog stalnih zloporaba i njezinog kršenja, izmijenjena Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju

9. svibnja 2018.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, između ostaloga, izmijenila Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju. Razlozi za nova rješenja su potreba za reformiranjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, kako privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uveliko zloporabljavaju i […]

više...

VLADA FBIH Odobren projekt rehabilitacije regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat

12. travnja 2018.

Vlada Federacije BiH na 111. žurnoj sjednici održanoj u Mostaru usvojila je niz akata, a za općinu Čitluk posebno je važno odobrenje za realizaciju projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat“. Federalna vlada odobrila je realizaciju projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat“, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH […]

više...

SVE NA JEDNOM MJESTU Vlada uspostavlja web stranicu E-uprava Federacije BiH

5. travnja 2018.

Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti s tijelima federalne uprave i time povećan stupanj transparentnosti rada tijela uprave u pružanju javnih usluga. Portal […]

više...

VLADA FBIH Produljen moratorij na zapošljavanje do 30.6.2018. godine

29. ožujka 2018.

Federalna vlada je za još tri mjeseca, do 30.6.2018. godine, produljila moratorij na zapošljavanje. Riječ je o zaduženju federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev […]

više...

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

29. ožujka 2018.

Temeljni razlozi koji su opredijelili Vladu Federacije BiH da na današnjoj 109. hitnoj sjednici u Sarajevu, utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju leže u ispunjenju obveza iz Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i harmoniziranju sustava sprečjavanja pranja […]

više...

ODLUKA VLADE FBIH Rodni list će se naplaćivati 39 pfeniga, a vjenčani list 1,72 KM

21. ožujka 2018.

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj sjednici cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. Cijena od 86,2875 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za […]

više...

ŽURNA SJEDNICA Odblokiran rad Vlade FBiH, ‘iz principa’ ni riječi o stambenim kreditima za mlade

19. ožujka 2018.

Federalni premijer Fadil Novalić kazao je danas u Mostaru, na konferenciji za novinare nakon 107. žurne sjednice Vlade FBiH, da je danas odblokiran njezin rad. – Spreman sam čak ponuditi da se uopće do kraja mandata ne bavimo imenovanjima, jer građanima su beznačajna pojedina imenovanja ljudi na pojedina mjesta, tako da se možemo, zaista, baviti […]

više...

SUBVENCIJE Za prvi posao i samozapošljavanje još dva milijuna KM

19. ožujka 2018.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog zapošljavanja i samoupošljavanja”, utvrđenih Proračuna FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja. Sredstva od 2.000.000 KM će biti raspodijeljena na osnovi ugovora sklopljenih […]

više...

DO KRAJA 2018. Hotel Ero uskoro u zakup za određena federalna ministarstva

8. veljače 2018.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove tijela FBiH o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Federalne porezne uprave – Porezne uprave Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2018. […]

više...

PLANOM PRODAJE Vlada FBiH dala suglasnost za privatizaciju Aluminija d.d. Mostar

8. veljače 2018.

Federalna vlada dala je suglasnost za Program rada s planom privatizacije i Financijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2018. godinu, koji je usvojio Upravni odbor APF-a 20.12.2017. godine. Planom prodaje poduzeća predviđena je privatizacije Energopetrola d.d. Sarajevo, Energoinvesta d.d. Sarajevo, Aluminija d.d. Mostar i Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo. Zaključno sa 4.12.2017. godine, u […]

više...