TRI NOVE DIONICE NA KORIDORU Vc Novac i za gradnju autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi sklanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak, vrijedan 180 milijuna eura.

Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru Vc, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva km kao autoceste po međunarodnim standardima s četiri kolnička traka te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grace perioda, s alokacijom na Federaciju BiH (Javno poduzeće “Autoceste Federacije BiH”).

poslovni-global.ba

Odgovori