“TURISTIČKA SIGNALIZACIJA MEĐUGORJA” Postavljanje informativnih panoa na području župe Međugorje

Turistička zajednica HNŽ započela je s postavljanjem informativnih panoa na području župe Međugorje. Postavljenje informativnih panoa provodi se u okviru projekta „Turistička signalizacija Međugorja“ a do sada su postavljena tri nova svjetleća samostojeća informativna panoa koji na sebi sadrže putokaze koji vode do svih važnijih hodočasničkih odredišta u župi Međugorje, ali sadrže i informacije o turističkim znamenitostima na području cijele Hercegovačko-neretvanske županije.

Informativni panoi su dimenzija 140×140 cm i na jednoj strani sadrže kartu na kojoj su obilježene znamenitosti župe sv. Jakova – Međugorje, nazivi ulica, nekoliko fotografija i ostale informacije koje mogu koristiti posjetiteljima, dok su na drugoj strani informativnog panoa istaknute turističke znamenitosti cijele županije.

S ciljem boljeg informiranja posjetitelja Turistička zajednica HNŽ u okviru spomenutog projekta na području župe Međugorje planirala je postavljanje još dva višejezična informativna panoa, koji će biti postavljeni uskoro.

poslovni-global.ba / Općina Čitluk

Odgovori