UGOSTITELJSKA DJELATNOST Novi zakon nejasan, ugostitelji zbunjeni, a neke županije ‘po svome’

Kako su se u javnosti pojavila različita tumačenja odredaba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (ZUD) („Službene novine FBiH”, broj: 32/09), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao tijelo mjerodavno za njegovo provođenje, nakon zaprimljenog velikog broja upita, dalo je svim zainteresiranima određena pojašnjenja.

Ovaj zakon, kao lex specialis, prepoznaje tri moguća oblika registracije za pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva i to: pravna osoba (d.o.o. i d.d.), registrirana kod mjerodavnog Suda u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima FBiH, zatim fizička osoba – obrtnik s mogućnošću iznajmljivanja više nekretnina registriran u skladu sa Zakonom o obrtu FBiH (podložan fiskalizaciji) i fizička osoba – iznajmljivač, isključivo vlasnik nekretnine koju izdaje (fizička osoba registrirana u skladu sa ZUD, koja nije obrtnik, ne obavlja djelatnost i ne podliježe fiskalizaciji, te prijavljuje porez na prihod kao fizička osoba, uz potrebu evidentiranja gostiju kod Ureda za strance BiH i mjerodavne turističke zajednice u skladu sa ZUD).

Odredbama članaka od 41. do 49., ZUD-a i podzakonskih akata (Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj:32/10), i seoskom kućanstvu (broj: 35/10), propisani su elementi za kategorizaciju objekata koji se koriste za kratkoročni najam (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor), te definiraju zajedničke i podijeljene mjerodavnosti između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), gdje je Ministarstvo mjerodavno za utvrđivanje kategorije ugostiteljskih objekata s četiri i više zvjezdica, a jedinice lokalne samouprave za niže kategorije.

Zainteresirani ugostitelji i osobe koje se namjeravaju baviti ovom djelatnošću, mogu na službenoj internetskoj stranici FMOIT http://www.fmoit.gov.ba/ pronaći sve potrebne informacije o načinima prijave i kategorizacije svojih objekata (uključujući i obrasce za prijavu, elemente za kategorizaciju i slično).

Kako se pozivaju na isto zakonsko uporište, jedinice lokalne samouprave, koje se još nisu uskladile s važećim zakonom, mogu analogno primijeniti ponuđene primjerke za rješavanje ove problematike u svojoj mjerodavnosti, a ovo ministarstvo im se stavlja na raspolaganje za više informacija i nudi stručnu pomoć u rješavanju ovih pitanja.

Također, važeći ZUD je definirao i nadležnost županija za vođenje postupaka kategorizacije hotela, motela i hostela s dvije i tri zvjezdice. Neke županije se još nisu uskladile sa zakonom, tj. nisu donijele zakone iz ove oblasti, tako da, trenutačno, u nekim županijama nije moguće kategorizirati ovakve ugostiteljske objekte. Zbog ovog propusta ugostiteljima se često nameću obveze i/ili različita tumačenja obaveza, bez primjerenih pojašnjenja oko načina ulaska u legalne pravne okvire. S druge strane, određene županije, poput ZDŽ-a, su se odlučile na analognu primjenu federalnog zakona, te uspješno obavljaju registraciju ovih ugostiteljskih objekata na svome teritoriju. S obzirom na novonastalu situaciju svim županijama predloženo je provođenje ovog modela, do donošenja odgovarajućeg županijskog propisa.

U svezi sa situacijom nastalom u Sarajevskoj županiji, važno je reći da ta županija nije donijela Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, niti analogno primjenjuje federalni zakon, a, prema informacijama s terena, neke jedinice lokalne samouprave, u toj županiji, ne informiraju zainteresirane stranke o mogućnosti registracije njihovog poslovanja kao fizičke osobe – iznajmljivača, što je posebno dobilo na intenzitetu nakon dopisa Turističke zajednice SŽ-a kompaniji Booking.com.

Kako registriranje obrta ili gospodarskog društva izaziva znatno veće troškove, značajan dio ugostitelja je doveden u beznadežan položaj. Iako se cijene napori Turističke zajednice SŽ-a na smanjenju crnog tržišta i ukupnog podizanja standarda kakvoće pružanja ugostiteljskih usluga, kako u SŽ-u, tako i u cijeloj Federaciji BiH, smatra se da je neophodno, prije ovakvih jednostranih poteza provesti širu koordinaciju s mjerodavnim institucijama, te osigurati mogućnost usklađivanja s pozitivnim zakonskim propisima onih ugostitelja koji žele poslovati legalno. Iz svega navedenog očigledno je da to u ovom trenutku nije moguće uraditi, posebice ne u datom roku od deset dana. U svezi s tim, ovo ministarstvo poziva Turističku zajednicu SŽ-a da prolongira rok kod kompanije Booking.com, a općine i SŽ da obave primjerene pripreme i formiraju komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata u skladu s važećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, i tako stvore preduvjete da svi zainteresirani ugostitelji imaju prigodu provesti odgovarajuće procedure registracije, ne trpeći financijsku štetu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u suradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom grupacije Svjetske banke, pripremilo je Nacrt novog zakona o ugostiteljstvu, a Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru u listopadu lani. Novi zakon će detaljnije regulirati kratkoročni najam i približiti ovu djelatnost modernim svjetskim trendovima u ovoj oblasti, a ovim putem Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve mjerodavne institucije da daju svoj doprinos njegovom što bržem usvajanju s cilju unaprjeđenja ugostiteljstva i turizma FBiH u cjelini.

Sve dodatne informacije vezane za kategorizaciju moguće je dobiti na web stranici www.fmoit.gov.ba, priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

poslovni-global.ba

Odgovori