UNWTO Smjernice za razvoj gastronomskog turizma primijeniti i kod nas – koncept poznavanja i učenja, prehrane, degustacije i uživanja

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) definira gastronomski turizam kao „vrstu turističke aktivnosti koju karakterizira iskustvo posjetitelja povezano s hranom i srodnim proizvodima te aktivnostima tijekom putovanja. Uz autentična, tradicionalna i / ili inovativna kulinarska iskustva, gastronomski turizam može uključivati ​​i druge srodne aktivnosti kao što su posjete domaćim proizvođačima, sudjelovanje na festivalima hrane i pohađanje nastave kuhanja. Eno-turizam (vinski turizam), kao podvrsta gastronomskog turizma, odnosi se na turizam koji se bazira na konzumaciji i kupovini vina, ali i posjetama vinogradima i vinarijama.“

Gastronomija je oduvijek bila dio turizma, ali se odnos znatno mijenjao tijekom posljednjih desetljeća. Posljednjih godina nazočili smo fenomenu u kojem je rastuće zanimanje za hranu dovelo do toga da se odnos između gastronomije i turizma razvija prema novim modelima, čime se otvara novi segment turizma, a to je gastronomski turizam.

Gastronomski turizam danas zahvaća mnoge turističke proizvode. Proširile su se mogućnosti za ponudom lokalnih gastronomskih proizvoda na različitim destinacijama, kao i za aktivnostima koje su vezane uz gastronomiju.

Gastronomski turizam se stoga temelji na konceptu poznavanja i učenja, prehrane, degustacije i uživanja u gastronomskoj kulturi koja se poistovjećuje s određenom destinacijom. Nije moguće govoriti o gastronomskom turizmu, a da ne govorimo o kulinarskom identitetu destinacije kao njegovom prepoznatljivom obilježju. Destinacija je okosnica gastronomije jer krajolici, kultura, proizvodi, tehnike i sama jela odredišta definiraju njegov kulinarski identitet i temelj su turističkih iskustava koja se nude posjetiteljima.

Destinacije diljem svijeta sada razvijaju strategije za razvoj svojih kulinarskih identiteta. One kontinuirano rade na prijedlozima koji se bave načinima na koje njihova gastronomija i njezine posebnosti mogu imati utjecaj na odluke turista da ih posjete.

Svrha ovog vodiča i smjernica, koji su izradili Svjetska turistička organizacija i Baskijski kulinarski centar, je pružiti niz praktičnih alata i savjeta turističkim ministarstvima i organizacijama koje žele razviti svoj gastronomski turizam. Vodič opisuje neka opća načela i preporuke za razvoj gastronomskog turizma u destinacijama.

Cilj vodiča je pružiti pomoć destinacijama u raznim ključnim aspektima planiranja i upravljanja gastronomskim turizmom.

poslovni-global.ba

Odgovori