VLADA FBIH Odobreno otvaranje računa za platne transakcije Aluminija d.d. Mostar

Federalna vlada danas je gospodarskom društvu Aluminij d.d. Mostar odobrila otvaranja računa kod UniCredit bank d.d. Mostar, namijenjenog obavljanju platnih transakcija u zemlji i inozemstvu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Odluka je pripremljena na osnovu zahtjeva Uprave Aluminija, a s ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju postupka financijske konsolidacije, baziranim na zaključcima Vlade FBiH od 19.10.2018. godine, te na odlukama o financijskoj konsolidaciji Aluminija i o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih Aluminiju u svrhu financiranja tekućeg poslovanja i plaćanja revizorske kuće u ukupnom iznosu od 1.100.000 KM.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori