VLADA FBIH UPUTILA POZIV UZ UVJET Izvansudskim nagodbama do uštede u proračunu

Vlada FBiH uputila je javni poziv uposlenicima federalnih tijela uprave koji imaju izvršne presude po osnovu tužbi, podnesenih zbog kršenja kolektivnih ugovora, ponudivši im da zaključe izvansudsku nagodbu i na ubrzani način naplate potraživanja koja imaju prema proračunu FBiH, uz uvjet da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata.

Kako je priopćila Vlada Federacije BiH, izvansudska nagodba predviđa isplatu samo glavnice, ali i izvršenje svih potraživanja u roku od samo 60 dana.

Na ovaj način Vlada FBiH želi ubrzati isplate dugovanja prema uposlenicima i ostvariti proračunske uštede. Izvansudska nagodba predstavlja dio mjera koje Vlada FBiH provodi kontinuirano, kako bi proračun FBiH bio zaštićen od gomilanja dugova po osnovu tužbi uposlenika.

”Podsjećamo, usvajanjem novog Zakona o radu 2016. godine, Vlada FBiH je, između ostalog, zaustavila masovne tužbe uposlenika, jer je ispregovarala nove kolektivne ugovore koji se u potpunosti poštuju. Inače, izvansudska nagodba kao oblik naplate potraživanja u primjeni je u većini kantona u FBiH, kao i u javnim ustanovama i poduzećima”, navela je Vlada.

U priopćenju se dodaje kako je za financiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o izvansudskoj nagodbi u proračunu Federacije BiH za 2019. godinu, predviđeno je 17 milijuna KM, a isplata će biti vršena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva i ugovora o izvansudskoj nagodbi. Vlada navodi kako je rok za podnošenje zahtjeva po izvansudskoj nagodbi 90 dana od objavljivanja javnog poziva.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori