KORIDOR Vc Za poddionicu Mostar Jug – Kvanj 60 milijuna eura kredita

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U informaciji je navedeno da je federalni ministar trgovine održao sastanak s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnih distributera naftnih derivata u Federaciji BiH na kojemu su distributeri izrazili spremnost i volju da zaustave daljnji rast cijena i preispitaju sve troškove svog poslovanja, s ciljem snižavanja maloprodajnih cijena na benzinskim crpkama u Federaciji BiH. Do danas u podne zaprimljeno je 270 obrazaca za smanjenje cijena za čije odobrenje je potrebno tri dana.

Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usuglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi osiguranja sirovine za domaće drvopreradivače.

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je predloženo da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na razdoblje od dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno – učetvoreno, uključujući i okorano drvo – sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).

Također, Vijeću ministara BiH je predloženo da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na razdoblje od dvije godine, uvede taksu na izvoz rezane građe, i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubičnom metru i da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, također na razdoblje od dvije godine, uvede taksu na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubničom metru.

Danas su pokrenute inicijative da se za poddionicu Poprikuše – Nemila autoceste na Koridoru Vc osiguraju kreditna sredstva kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 milijuna eura, za poddionicu Tarčin – Ivan (tunel Ivan) do 50 milijuna eura i za poddionicu Mostar Jug – Kvanj do 60 milijuna eura. Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.

Prihvaćena je informacija o aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telecom operatera sa sudjelovanjem državnog kapitala Federacije BiH, koja je upućena dopisom Izaslanstva Europske komisije 26.4.2018. godine članovima Odbora za koordinaciju, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i telecom operatera, kojom je Izaslanstvo Europske komisije izvijestilo o okončanju postupka nabave usluga dubinskog snimanja telecom operatera i angažirala internacionalnu revizorsku kuću PricewaterhouseCoopers (PwC) Sarajevo u konzorciju s PwC Beograd, Zagreb, Ljubljana i Bukurešt.

Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu kulture i sporta raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM uplaćenih u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prihvaćeno je i Izvješće Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u Federaciji BiH za 2017. godinu, priopćili su iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba / Foto: Vlada FBiH

Odgovori