Za 88 vježbenika u tijelima Vlade Hercegbosanske županije osigurano 1.280.000 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima-pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.280.000,00 KM.

Od ovog iznosa 970.000,00 KM osigurano je iz Proračuna Hercegbosanske županije, a 310.000,00 KM od Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH. Sredstva iz ove Odluke mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije u 2019. godini koji su primljeni po Planu prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018 godinu od 7. lipnja 2018. godine (ukupno 60 vježbenika) objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 6/18 Zaključka broj: 01-02-120-3/18 objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 8/18 i za vježbenike po aktu od strane Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije od 6. veljače 2019. godine po kojem su usvojene žalbe vježbenika u Hercegbosanskoj županiji (ukupno njih 28).

poslovni-global.ba / Vlada HBŽ

Odgovori